• Jacek Olgierd   KURSKI  

Jacek Olgierd KURSKI : Доклади – в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат