Jacek Olgierd KURSKI : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 28-12-2011 : Европейски консерватори и реформисти - Член
 • 29-12-2011 / 26-01-2012 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Член
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Първи заместник-председател/Член на Бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 03-04-2012 : Prawo i Sprawiedliwość (Полша)
 • 04-04-2012 / 30-06-2014 : Solidarna Polska (Полша)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по регионално развитие
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по регионално развитие
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник 

 • 21-07-2009 / 28-12-2011 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 16-09-2009 / 28-12-2011 : Делегация за връзки с Япония
 • 09-02-2010 / 28-12-2011 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по транспорт и туризъм

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно аспекти на Плана за действие за изпълнение на Програмата от Стокхолм, свързани с гражданското, търговското, семейното и международното частно право  
- IMCO_AD(2010)443068 -  
-
IMCO 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси