John BUFTON : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : United Kingdom Independence Party (Обединено кралство)

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по регионално развитие
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по регионално развитие

Заместник 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа  
- REGI_AD(2012)491329 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа  
- REGI_AD(2012)492666 -  
-
REGI 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси