George BECALI : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 18-12-2012 : Независими членове

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 18-12-2012 : Partidul România Mare (Румъния)

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по международна търговия
  • 16-09-2009 / 18-12-2012 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
  • 16-09-2009 / 18-12-2012 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
  • 19-01-2012 / 18-12-2012 : Комисия по международна търговия

Заместник 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 19-01-2012 / 18-12-2012 : Комисия по правни въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно усилията на Съюза за борба с обезлесяването  
- P7_DCL(2010)0056 - Отпаднала  
Viorica DĂNCILĂ , George BECALI , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Martin HÄUSLING  
Дата на внасяне : 14-06-2010
Срок : 14-10-2010
Брой подписали : 83 - 15-10-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси