• Damien   ABAD  

Damien ABAD : Становища в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно промишлената политика в ерата на глобализацията  
- IMCO_AD(2011)452595 -  
-
IMCO