Csanád SZEGEDI : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Независими членове

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Jobbik Magyarországért Mozgalom (Унгария)

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по регионално развитие
  • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия
  • 22-11-2010 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Арабския полуостров
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по регионално развитие

Заместник 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Въпроси към Бюрото, Председателския съвет и Квесторската колегия 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси до председателя относно Бюрото, Председателския съвет и квесторската колегия във връзка със съответните им задължения. Член 32, параграф 2

Декларации 

Декларация за финансови интереси