Debora SERRACCHIANI : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 06-05-2013 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 06-05-2013 : Partito Democratico (Италия)

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 16-09-2009 / 12-03-2013 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия
  • 19-01-2012 / 06-05-2013 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 13-03-2013 / 06-05-2013 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико
  • 13-03-2013 / 06-05-2013 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 16-09-2009 / 06-05-2013 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония
  • 19-01-2012 / 06-05-2013 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси