Lajos BOKROS : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 15-07-2009 : Европейски консерватори и реформисти - Член
 • 16-07-2009 / 30-06-2014 : Европейски консерватори и реформисти - Член на бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 24-10-2013 : Magyar Demokrata Fórum (Унгария)
 • 25-10-2013 / 30-06-2014 : Modern Magyarország Mozgalom (Унгария)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово
 • 19-01-2012 / 01-02-2012 : Комисия по бюджети
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Заместник 

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по икономически и парични въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно зачитането на правата на националните малцинства в Литва  
- P7_DCL(2010)0008 - Отпаднала  
Ryszard CZARNECKI , Lajos BOKROS , Jarosław KALINOWSKI , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Дата на внасяне : 08-02-2010
Срок : 20-05-2010
Брой подписали : 84 - 20-05-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси