Roberto GUALTIERI : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Заместник-председател

Национални партии 

  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Partito Democratico (Италия)

Председател 

  • 10-07-2019 / 05-09-2019 : Комисия по икономически и парични въпроси

членове 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия
  • 10-07-2019 / 05-09-2019 : Съвет на председателите на комисии

Заместник 

  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Комисия по правни въпроси
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Комисия по конституционни въпроси
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Делегация за връзки с Меркосур
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларация за уместно поведение