John Stuart AGNEW : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : United Kingdom Independence Party (Обединено кралство)

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 14-01-2013 / 30-06-2014 : Комисия по рибно стопанство

Заместник 

  • 05-04-2011 / 18-01-2012 : Комисия по конституционни въпроси
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по конституционни въпроси

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси