• Gerben-Jan   GERBRANDY  

Gerben-Jan GERBRANDY : Предложения за резолюции - 8-ми парламентарен мандат 

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно изпълнението на Споразумението от Париж и Конференцията на ООН по изменението на климата (COP 22) в Маракеш, Мароко през 2016 г.  
- B8-1043/2016