Daniël van der STOEP : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 31-08-2011 : Независими членове
 • 15-12-2011 / 30-06-2014 : Независими членове

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 31-08-2011 : Partij voor de Vrijheid (Нидерландия)
 • 15-12-2011 / 18-12-2011 : Partij voor de Vrijheid (Нидерландия)
 • 19-12-2011 / 26-03-2013 : Onafhankelijk lid (Нидерландия)
 • 27-03-2013 / 30-06-2014 : Artikel 50 (Нидерландия)

членове 

 • 16-07-2009 / 22-06-2010 : Комисия по бюджети
 • 16-09-2009 / 22-06-2010 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 17-06-2010 / 22-06-2010 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 23-06-2010 / 31-08-2011 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 23-06-2010 / 31-08-2011 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по развитие
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по правата на човека
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Южна Африка

Заместник 

 • 16-07-2009 / 21-06-2010 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 21-06-2010 / 31-08-2011 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 21-06-2010 / 31-08-2011 : Делегация за връзки с Израел
 • 19-03-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси