Nora BERRA : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 16-06-2012 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 16-06-2012 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Франция)

членове 

  • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Комисия по международна търговия
  • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

Заместник 

  • 04-07-2012 / 22-01-2013 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
  • 04-07-2012 / 27-01-2013 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
  • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 23-01-2013 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
  • 28-01-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009  
- IMCO_AD(2013)507987 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ин витро диагностичните медицински изделия  
- IMCO_AD(2013)508086 -  
-
IMCO 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси