Magdi Cristiano ALLAM : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 13-12-2011 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 14-12-2011 / 26-01-2012 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Заместник-председател/Член на бюрото
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Заместник-председател/Член на бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 01-06-2010 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Италия)
 • 02-06-2010 / 30-06-2014 : "Io amo l'Italia" (Италия)

Заместник-председател 

 • 17-09-2009 / 24-04-2012 : Делегация за връзки с Израел

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по култура и образование
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Делегация за връзки с Израел
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 25-04-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Израел

Заместник 

 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 31-01-2012 / 28-03-2012 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Машрек
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

all-activities 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно защитата на правото на малолетните и непълнолетните да поддържат достатъчни отношения с двамата родители, дори в случай че последните са законно разделени или разведени  
- P7_DCL(2013)0019 - Отпаднала  
Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTÀ , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ  
Дата на внасяне : 21-10-2013
Срок : 21-01-2014
Брой подписали : 54 - 23-01-2014
Писмена декларация относно борбата срещу гестационния диабет  
- P7_DCL(2013)0010 - Отпаднала  
Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK  
Дата на внасяне : 09-09-2013
Срок : 09-12-2013
Брой подписали : 65 - 10-12-2013
Писмена декларация относно необходимостта от отказване от еврото и връщане към националните валути  
- P7_DCL(2012)0015 - Отпаднала  
Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI  
Дата на внасяне : 12-03-2012
Срок : 14-06-2012
Брой подписали : 28 - 14-06-2012

Декларации 

Декларация за финансови интереси