Christophe BÉCHU : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 31-12-2010 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 31-12-2010 : Union pour un Mouvement Populaire (Франция)

членове 

  • 16-07-2009 / 31-12-2010 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 16-09-2009 / 31-12-2010 : Делегация за връзки с Япония

Заместник 

  • 16-07-2009 / 31-12-2010 : Комисия по външни работи
  • 16-07-2009 / 31-12-2010 : Комисия по бюджетен контрол
  • 16-09-2009 / 03-12-2009 : Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово
  • 04-12-2009 / 31-12-2010 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство

all-activities 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно създаване на Европейски ден на детето  
- P7_DCL(2010)0003 - Отпаднала  
Lara COMI , Andreas SCHWAB , Jolanta Emilia HIBNER , Anna Maria CORAZZA BILDT , Christophe BÉCHU  
Дата на внасяне : 18-01-2010
Срок : 04-06-2010
Брой подписали : 338 - 04-06-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси