Magdalena ALVAREZ : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 15-07-2010 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 15-07-2010 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

членове 

  • 16-07-2009 / 15-07-2010 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 16-09-2009 / 15-07-2010 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
  • 08-10-2009 / 15-07-2010 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
  • 14-12-2009 / 15-07-2010 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Заместник 

  • 16-07-2009 / 15-07-2010 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 16-09-2009 / 15-07-2010 : Делегация за връзки с Арабския полуостров
  • 02-12-2009 / 15-07-2010 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси