Francisco SOSA WAGNER : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 19-10-2014 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 19-10-2014 : Unión, Progreso y Democracia (Испания)

членове 

  • 01-07-2014 / 19-10-2014 : Комисия по конституционни въпроси
  • 14-07-2014 / 19-10-2014 : Делегация за връзки с Меркосур

Заместник 

  • 01-07-2014 / 19-10-2014 : Комисия по регионално развитие
  • 14-07-2014 / 19-10-2014 : Делегация за връзки с държавите от Андската общност
  • 14-07-2014 / 19-10-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси