• Antonello   ANTINORO  

Antonello ANTINORO : Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно интегрираната морска политика - оценка на напредъка и новите предизвикателства  
- PECH_AD(2010)442865 -  
-
PECH