Alfredo PALLONE : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 16-09-2009 / 24-11-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото
 • 25-11-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 16-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Италия)
 • 17-12-2013 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Италия)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по икономически и парични въпроси

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Канада
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно нова стратегия за политика за защита на потребителите  
- ECON_AD(2011)470008 -  
-
ECON 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно мълчаливото избиване на носорози в южна Африка  
- P7_DCL(2010)0074 - Отпаднала  
Aldo PATRICIELLO , Alfredo PALLONE , Gabriele ALBERTINI , Barbara MATERA , Licia RONZULLI  
Дата на внасяне : 06-10-2010
Срок : 20-01-2011
Брой подписали : 92 - 20-01-2011
Писмена декларация относно определянето на Европейски ден в памет на хората, загинали на работното място  
- P7_DCL(2010)0052 - Отпаднала  
Alfredo PALLONE , Aldo PATRICIELLO  
Дата на внасяне : 14-06-2010
Срок : 14-10-2010
Брой подписали : 44 - 15-10-2010
Писмена декларация относно определянето на Европейски ден на изследването на болестите  
- P7_DCL(2010)0051 - Отпаднала  
Aldo PATRICIELLO , Alfredo PALLONE  
Дата на внасяне : 14-06-2010
Срок : 14-10-2010
Брой подписали : 43 - 15-10-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси