Mara BIZZOTTO : Начална страница 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Комисия по петиции 
Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия 

Последни дейности 

Обратна връзка