Tom SPENCER : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 27-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 28-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

Председател 

 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Чешката република, Словашката република и Словения
 • 30-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика

членове 

 • 11-10-1995 / 30-10-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република
 • 11-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със Словения

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 29-09-1994 / 15-01-1997 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 16-01-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със Словения
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република
 • 24-02-1999 / 20-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словения