Pino ARLACCHI : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 17-11-2010 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член
 • 18-11-2010 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 17-11-2010 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Италия)
 • 18-11-2010 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Италия)

Заместник-председател 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Афганистан

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Делегация за връзки с Афганистан
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по правата на човека

Заместник 

 • 16-07-2009 / 17-11-2010 : Комисия по международна търговия
 • 16-09-2009 / 17-11-2010 : Делегация за връзки с Иран
 • 27-01-2011 / 18-01-2012 : Комисия по развитие
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по развитие

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за сключване на споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу  
- DEVE_AD(2012)489441 -  
-
DEVE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно бюджетния контрол по отношение на финансовата помощ на ЕС за Афганистан  
- AFET_AD(2011)472239 -  
-
AFET 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси