Helwin PETER : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по социални въпроси и заетост
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Чешката република, Словашката република и Словения
 • 12-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със Словения
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по заетостта и социалните въпроси

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
 • 16-01-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със Словения
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словения
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея