Léon SCHWARTZENBERG : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Група на социалистите - Асоцииран
  • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Асоцииран

Национални партии 

  • 25-07-1989 / 18-07-1994 : apparenté Parti socialiste (Франция)

Заместник-председател 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Израел
  • 05-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Израел
  • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Израел
  • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Израел

членове 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
  • 15-01-1992 / 04-02-1992 : Делегация за връзки с Израел
  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите