Roger BARTON : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Labour Party (Обединено кралство)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по институционални въпроси
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Израел
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Израел
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по институционални въпроси
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Израел
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Израел
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Израел