Nino PISONI : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 11-02-1990 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 12-02-1990 / 20-01-1992 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото
 • 21-01-1992 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Democrazia cristiana (Италия)

Заместник-председател 

 • 05-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Швейцария
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Швейцария
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Швейцария

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 27-07-1989 / 12-09-1990 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и ЕИО (АКТБ-ЕИО)
 • 13-09-1990 / 12-09-1991 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и ЕИО (АКТБ-ЕИО)
 • 15-01-1992 / 04-02-1992 : Делегация за връзки с Швейцария
 • 17-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 14-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Турция
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Турция
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по бюджетите
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони