Martin HOLZFUSS : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Freie Demokratische Partei (Германия)

Заместник-председател 

 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по бюджетен контрол

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по бюджетен контрол
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по бюджетите
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Чехословакия
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Чехословакия
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по външни работи и сигурност
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Чешката република и Словашката република
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Чешката република и Словашката република