José María RUIZ-MATEOS JIMÉNEZ DE TEJADA : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 25-07-1989 / 11-09-1989 : Независими
  • 12-09-1989 / 18-07-1994 : Група на Европейския демократичен алианс - Заместник-председател

Национални партии 

  • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Agrupación de Electores José María Ruiz-Mateos (Испания)

членове 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив и Съвета за сътрудничество в Персийския залив
  • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Швейцария
  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по бюджетен контрол
  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
  • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Швейцария
  • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Швейцария