Enrico FERRI : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Forza Italia (Италия)

Заместник-председател 

 • 22-07-1999 / 06-10-1999 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 07-10-1999 / 24-10-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Литва
 • 11-10-1999 / 14-01-2002 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи

членове 

 • 21-07-1999 / 06-10-1999 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
 • 07-10-1999 / 10-10-1999 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
 • 11-11-1999 / 14-01-2002 : Делегации в комитетите за парламентарно сътрудничество и Делегации за връзки с Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Монголия
 • 12-02-2001 / 05-09-2001 : Временна комисия по системата за прихващане Echelon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 07-02-2002 / 25-06-2002 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и Делегация за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия

Заместник 

 • 21-07-1999 / 07-10-1999 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
 • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
 • 13-10-1999 / 14-01-2002 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
 • 24-09-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Малта

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the report of the Multidisciplinary Group on Organised Crime - Joint Action on mutual evaluations of the application and implementation at national level of international undertakings in the fight against organised crime - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs EN  
- A5-0398/2000 -  
-
LIBE 
Report on the amended proposal for a European Parliament and Council regulation on the Community Design - Committee on Legal Affairs and the Internal Market EN  
- A5-0150/2000 -  
-
JURI 
Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to the adoption of the European Parliament and Council Directive on speedometers for two- or three-wheel motor vehicles and amending Council Directive 92/61/EEC on the type-approval of two- or trhee-wheel motor vehicles - Committee on Legal Affairs and the Internal Market EN  
- A5-0029/1999 -  
-
JURI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on recognition for conscientious objection to animal experiments in the EU EN  
- P5_DCL(2002)0006 - Отпаднала  
Armando COSSUTTA , Cristiana MUSCARDINI , Stefano ZAPPALA' , Enrico FERRI , Gianni VATTIMO  
Дата на внасяне : 17-04-2002
Срок : 17-07-2002
Брой подписали : 67 - 17-07-2002