Charalampos ANGOURAKIS : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-10-2009 / 12-05-2014 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии 

  • 14-10-2009 / 12-05-2014 : Communist Party of Greece (Гърция)

Заместник-председател 

  • 20-01-2010 / 12-05-2014 : Делегация за връзки с Индия

членове 

  • 11-11-2009 / 19-01-2010 : Делегация за връзки с Индия
  • 11-11-2009 / 18-01-2012 : Комисия по регионално развитие
  • 19-01-2012 / 12-05-2014 : Комисия по регионално развитие

Заместник 

  • 04-11-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
  • 19-01-2012 / 12-05-2014 : Комисия по външни работи
  • 31-01-2013 / 12-05-2014 : Комисия по петиции

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно бъдещето на регионалните летища и въздухоплавателните услуги в ЕС  
- REGI_AD(2012)478364 -  
-
REGI 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси