Luigi VERTEMATI : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Група на социалистите - Член
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Partito socialista italiano (Италия)

Заместник-председател 

 • 12-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Малта
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Малта
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Малта

членове 

 • 26-07-1989 / 14-09-1989 : Комисия по бюджетите
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 15-09-1989 / 14-01-1992 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 15-01-1992 / 13-02-1992 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 11-02-1992 / 11-02-1992 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Малта

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-09-1989 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 12-09-1989 / 14-01-1992 : Комисия по социални въпроси, заетост и работна среда
 • 15-01-1992 / 17-03-1992 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 15-01-1992 / 10-06-1992 : Комисия по социални въпроси, заетост и работна среда
 • 27-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея