Jean-Marie LE PEN : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Nezařazení poslanci

Národní strany 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Front national (Francie)

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rybolov
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem
  • 19-01-2017 / 01-02-2017 : Petiční výbor

Náhradník 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 108 odst. 6 o žádosti o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti návrhu Dohody mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě (B8-0051/2019) FR  
 

J’ai voté contre cette proposition de résolution. Nous ne pouvons accepter l’arrivée massive de productions agricoles marocaines sur notre sol, qui participent indubitablement à la destruction de nos filières.
Force est également de constater que le Maroc ne respecte pas toujours la réglementation européenne sanitaire: trois pesticides interdits dans l’UE, dangereux pour les consommateurs et les agriculteurs, car cancérigènes, sont actuellement utilisés au Maroc et 10 à 15 % des pesticides utilisés dans l’agriculture de ce pays du Maghreb sont des produits de contrebande.

Dohoda mezi EU a Čínou v souvislosti s řízením pro řešení sporů v rámci WTO DS492 – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa (A8-0472/2018 - Iuliu Winkler) FR  
 

J’ai voté contre cet accord.
Les milliers de tonnes de volailles asiatiques seront une concurrence sans merci vis-à-vis des producteurs français, dont les parts de marchés sont déjà très attaquées par la volaille brésilienne et thaïlandaise. Sans omettre les graves problèmes zoosanitaires quant à la volaille chinoise, qui a engendré en 2012-2013 une sérieuse épidémie de grippe aviaire.

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) (A8-0445/2018 - Maria Arena) FR  
 

J'ai voté pour ce rapport. Ce fonds a le mérite d’aider les citoyens européens ayant perdu leur emploi, en leur assurant une réinsertion professionnelle, que les moyens limités des agences locales ou régionales ne permettraient pas. L’élargissement des causes, la baisse du seuil et l’augmentation de la période de référence assurent qu’un maximum de travailleurs pourront être pris en compte et pourront donc bénéficier de ces aides.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech