Karin JUNKER : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Strany Evropských socialistů - Členka

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Německo)

Místopředsedkyně 

  • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Poslanci Evropského parlamentu při Smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropskou unií (AKT-EU)

Místopředsedkyně 

  • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Poslanci Evropského parlamentu při Smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropskou unií (AKT-EU)

Poslanci 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro rozvoj a spolupráci
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro rozvoj a spolupráci

Náhradnice 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro kulturu, mládež, vzdělání, sdělovací prostředky a sport
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro kulturu, mládež, vzdělávání, sdělovací prostředky a sport

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu