Tarja CRONBERG : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 22-06-2011 / 30-06-2014 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Členka

Národní strany 

 • 22-06-2011 / 30-06-2014 : Vihreä liitto (Finsko)

Předsedkyně 

 • 10-10-2011 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Íránem

Poslanci 

 • 12-09-2011 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 15-09-2011 / 09-10-2011 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 15-09-2011 / 18-01-2012 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 10-10-2011 / 30-06-2014 : Konference předsedů delegací
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu

Náhradnice 

 • 15-09-2011 / 30-06-2014 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 21-09-2011 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO ke kosmické průmyslové politice EU, uvolnění potenciálu pro hospodářský růst v kosmickém odvětví  
- AFET_AD(2013)514674 -  
-
AFET 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k udělení absolutoria za rok 2012: souhrnný rozpočet – Evropská služba pro vnější činnost  
- AFET_AD(2014)524544 -  
-
AFET 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Komise a výkonné agentury  
- AFET_AD(2014)524543 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Smlouvu o obchodu se zbraněmi  
- AFET_AD(2014)523065 -  
-
AFET 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o podpoře akčního plánu „globální nula“ na postupné a ověřované odstraňování všech jaderných zbraní ve světě  
- P7_DCL(2012)0026 - Postup ukončen s podpisy většiny poslanců  
Jarosław WAŁĘSA , Reinhard BÜTIKOFER , Tarja CRONBERG , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Janusz ZEMKE  
Datum zahájení : 10-09-2012
Platné do : 17-01-2013
Přijato (datum) : 17-01-2013
Seznam podepsaných osob : P7_PV(2013)02-04(ANN01)
Počet signatářů : 389 - 17-01-2013

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech