Nereo LARONI : 3. volební období 

Politické skupiny 

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Skupina socialistů - Člen
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Skupina Strany Evropských socialistů - Člen

Národní strany 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Partito socialista italiano (Itálie)

Místopředseda 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegace pro vztahy s Jugoslávií
 • 12-02-1992 / 10-02-1993 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mashrequ
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mashrequ
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mashrequ

Poslanci 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pro mládež, kulturu, vzdělání, sdělovací prostředky a sport
 • 04-04-1990 / 12-09-1990 : Poslanci Evropského parlamentu při Smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropským hospodářským společenstvím (AKT-EHS)
 • 04-04-1990 / 14-01-1992 : Výbor pro rozvoj a spolupráci
 • 13-09-1991 / 14-01-1992 : Poslanci Evropského parlamentu při Smíšeném shromáždění Smlouvy mezi AKT a EHS
 • 15-01-1992 / 11-02-1992 : Výbor pro zahraniční věci a bezpečnost
 • 15-01-1992 / 11-02-1992 : Poslanci Evropského parlamentu při smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropským hospodářským společenstvím (AKT-EHS)
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegace pro vztahy s republikami bývalé Jugoslávie
 • 11-02-1992 / 11-02-1992 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mashrequ
 • 11-02-1992 / 18-07-1994 : Výbor pro rozvoj a spolupráci
 • 13-03-1992 / 17-09-1992 : Poslanci Evropského parlamentu při smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropským hospodářským společenstvím (AKT-EHS)
 • 18-09-1992 / 16-09-1993 : Poslanci Evropského parlamentu při smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropským hospodářským společenstvím (AKT-EHS)
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegace pro vztahy s republikami bývalé Jugoslávie
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Výbor pro energii, výzkum a technologii
 • 17-09-1993 / 18-07-1994 : Poslanci Evropského parlamentu při smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropským hospodářským společenstvím (AKT-EHS)
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegace pro vztahy s republikami bývalé Jugoslávie

Náhradník 

 • 26-07-1989 / 03-04-1990 : Výbor pro rozvoj a spolupráci
 • 15-01-1992 / 11-02-1992 : Výbor pro rozvoj a spolupráci
 • 15-01-1992 / 11-02-1992 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mashrequ
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pro kulturu, mládež, vzdělání a sdělovací prostředky
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Podvýbor pro lidská práva
 • 11-02-1992 / 18-07-1994 : Výbor pro zahraniční věci a bezpečnost