Giorgio NAPOLITANO : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Strany Evropských socialistů - Člen

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Democratici di Sinistra (Itálie)

Předseda 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro ústavní záležitosti

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Konference předsedů výborů
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy s Izraelem
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Konference předsedů výborů
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy s Izraelem

Náhradník 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro hospodářské a měnové věci
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro hospodářské a měnové věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Report on the amendments to the Rules of Procedure following the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 on the internal investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0066/1999 -  
-
AFCO 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení on Giordano Bruno, a symbol of free thought in Europe EN  
- P5_DCL(2000)0017 - Nevzato v potaz  
Gianni VATTIMO , Giorgio NAPOLITANO , Gianni PITTELLA , Vincenzo LAVARRA  
Datum zahájení : 31-10-2000
Platné do : 31-01-2001
Počet signatářů : 55 - 31-01-2001