Kent JOHANSSON : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 21-10-2011 / 26-01-2012 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 21-10-2011 / 30-06-2014 : Centerpartiet (Švédsko)

Místopředseda 

 • 24-04-2012 / 30-06-2013 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chorvatsko

Poslanci 

 • 24-10-2011 / 18-01-2012 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 17-11-2011 / 23-04-2012 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chorvatsko
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou

Náhradnice 

 • 21-10-2011 / 18-01-2012 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 21-10-2011 / 18-01-2012 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 18-04-2012 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k Evropě účinněji využívající zdroje  
- ITRE_AD(2012)462765 -  
-
ITRE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně nařízení (EU) č. 525/2013  
- ITRE_AD(2014)522868 -  
-
ITRE 
STANOVISKO o místních a regionálních dopadech rozvoje inteligentních sítí  
- ITRE_AD(2013)516956 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k reindustrializaci Evropy s cílem podpořit konkurenceschopnost a udržitelnost  
- FEMM_AD(2013)514686 -  
-
FEMM 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech