Joseph CUSCHIERI : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Partit Laburista (Malta)

Poslanci 

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Náhradník 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro regionální rozvoj
  • 31-01-2012 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí  
- TRAN_AD(2013)510526 -  
-
TRAN 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech