Eva ORTIZ VILELLA : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka

Národní strany 

 • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Partido Popular (Španělsko)

Poslanci 

 • 14-12-2011 / 11-03-2012 : Delegace pro vztahy s Indií
 • 15-12-2011 / 18-01-2012 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 12-03-2012 / 10-06-2012 : Delegace pro vztahy s Japonskem
 • 12-03-2012 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

Náhradnice 

 • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 14-12-2011 / 12-02-2012 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o zavedení Evropského dne ručně vyráběné zmrzliny  
- P7_DCL(2012)0010 - Přijato  
Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Paolo DE CASTRO , Andreas MÖLZER , Eva ORTIZ VILELLA , Ewald STADLER  
Datum zahájení : 12-03-2012
Platné do : 05-07-2012
Přijato (datum) : 05-07-2012
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2012)0303
Počet signatářů : 387 - 05-07-2012

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech