Mario FORTE : 3. volební období 

Politické skupiny 

 • 25-07-1989 / 06-10-1992 : Skupina Evropské lidové strany (Skupina křesťanské demokracie) - Člen
 • 07-10-1992 / 18-07-1994 : Skupina Evropské lidové strany (Skupina křesťanské demokracie) - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Democrazia cristiana (Itálie)

Poslanci 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pro rozpočty
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegace pro vztahy s Japonskem
 • 15-01-1992 / 17-09-1992 : Poslanci Evropského parlamentu při smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropským hospodářským společenstvím (AKT-EHS)
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pro rozpočty
 • 18-09-1992 / 16-09-1993 : Poslanci Evropského parlamentu při smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropským hospodářským společenstvím (AKT-EHS)
 • 18-12-1992 / 12-02-1993 : Výbor pro občanské svobody a vnitřní věci
 • 12-03-1993 / 21-06-1993 : Výbor pro podání
 • 26-05-1993 / 31-01-1994 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru ES - Evropského hospodářského prostoru
 • 21-06-1993 / 18-07-1994 : Výbor pro zahraniční věci a bezpečnost
 • 17-09-1993 / 18-07-1994 : Poslanci Evropského parlamentu při smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropským hospodářským společenstvím (AKT-EHS)
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru

Náhradník 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pro sociální věci, zaměstnanost a pracovní prostředí
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pro právní věci a občanská práva
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegace pro vztahy s Československem
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a ochranu spotřebitele
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pro regionální politiku a regionální plánování a vztahy s regionálními a lokálními orgány
 • 25-02-1992 / 10-02-1993 : Delegace pro vztahy s Polskem
 • 11-02-1993 / 11-06-1993 : Delegace pro vztahy s Polskem
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegace pro vztahy s Českou republikou a Slovenskou republikou
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegace pro vztahy s Českou republikou a Slovenskou republikou