María Auxiliadora CORREA ZAMORA : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 13-01-2012 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka

Národní strany 

  • 13-01-2012 / 30-06-2014 : Partido Popular (Španělsko)

Poslanci 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro mezinárodní obchod
  • 12-03-2012 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU

Náhradnice 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  • 02-03-2012 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

all-activities 

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství  
- INTA_AD(2012)488009 -  
-
INTA 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO o akčním plánu pro konkurenceschopný a udržitelný ocelářský průmysl v Evropě  
- INTA_AD(2013)521775 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků  
- AGRI_AD(2013)507956 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků  
- INTA_AD(2013)510734 -  
-
INTA 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech