• Ria   OOMEN-RUIJTEN  

Ria OOMEN-RUIJTEN : Stanoviska - jako navrhovatel(ka) - 7. volební období 

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO ke zlepšení mezinárodního soukromého práva: pravidla pro určení soudní příslušnosti v oblasti zaměstnání  
- EMPL_AD(2013)510701 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Tureckou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob  
- AFET_AD(2013)506372 -  
-
AFET