• Ria   OOMEN-RUIJTEN  

Ria OOMEN-RUIJTEN : Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) - 7. volební období 

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu