Eric ANDRIEU : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace pro vztahy s Mercosurem 

Náhradník 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 

Kontakt