Michèle ALLIOT-MARIE : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Francie)
 • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Francie)

Předsedkyně 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Konference předsedů delegací
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci

Náhradnice 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 19-01-2017 / 02-07-2017 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 03-07-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Hlavní parlamentní činnost 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech