Astrid LULLING : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka předsednictva
 • 16-09-2009 / 24-02-2010 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka
 • 25-02-2010 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka předsednictva

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti chrétien social luxembourgeois (Lucembursko)

Kvestorka 

 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Evropský parlament
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Evropský parlament

Poslanci 

 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Předsednictvo Evropského parlamentu
 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Kvestoři
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Hospodářský a měnový výbor
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Předsednictvo Evropského parlamentu
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Kvestoři
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Hospodářský a měnový výbor
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Náhradnice 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství  
- FEMM_AD(2012)478403 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie  
- FEMM_AD(2012)483788 -  
-
FEMM 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech