• Claudette   ABELA BALDACCHINO  

Claudette ABELA BALDACCHINO : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 7. volební období 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o boji s vysokou mírou výskytu nepřenosných nemocí na ostrovech  
- P7_DCL(2014)0002 - Nevzato v potaz  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Datum zahájení : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatářů : 61 - 14-04-2014
Písemné prohlášení o boji s rakovinou prostaty v Evropské unii  
- P7_DCL(2014)0001 - Nevzato v potaz  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Datum zahájení : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatářů : 162 - 14-04-2014