Claudette ABELA BALDACCHINO : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany 

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Partit Laburista (Malta)

Poslanci 

  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem

Náhradnice 

  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Rozpočtový výbor
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou a Kosovem
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o boji s vysokou mírou výskytu nepřenosných nemocí na ostrovech  
- P7_DCL(2014)0002 - Nevzato v potaz  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Datum zahájení : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatářů : 61 - 14-04-2014
Písemné prohlášení o boji s rakovinou prostaty v Evropské unii  
- P7_DCL(2014)0001 - Nevzato v potaz  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Datum zahájení : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatářů : 162 - 14-04-2014

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech