Franco FRIGO : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 07-05-2013 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

  • 07-05-2013 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Itálie)

Poslanci 

  • 22-05-2013 / 30-06-2014 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 22-05-2013 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko
  • 22-05-2013 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Náhradník 

  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie
  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech