Jean-Thomas NORDMANN : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 03-07-2002 / 15-12-2002 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen
  • 16-12-2002 / 05-03-2003 : Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany - Člen
  • 06-03-2003 / 19-07-2004 : Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany - Člen předsednictva

Národní strany 

  • 03-07-2002 / 19-07-2004 : Union pour la démocratie française - Parti radical (Francie)

Poslanci 

  • 02-09-2002 / 12-01-2003 : Rozpočtový výbor
  • 13-01-2003 / 19-07-2004 : Výbor pro zahraniční věci, lidská práva a společnou bezpečnostní a obrannou politiku
  • 13-01-2003 / 19-07-2004 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Bulharsko

Náhradník 

  • 29-08-2002 / 15-12-2002 : Výbor pro ústavní záležitosti
  • 18-12-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení on anti-Semitism EN  
- P5_DCL(2004)0024 - Nevzato v potaz  
Jean-Thomas NORDMANN , Glyn FORD , Lennart SACRÉDEUS  
Datum zahájení : 29-03-2004
Platné do : 06-05-2004
Počet signatářů : 100 - 06-05-2004